(+855) 12 990 988, 99 990 988 PP (Cellcard)
(+855) 11 990 988 SR (Cellcard)
(+855) 88 666 1878, 88 999 6018 PP (Metfone)
(+855) 90 990 218 SR (Metfone)
(+855) 70 990 988 PP (Smart)
(+855) 93 990 988 SR (Smart)
#339A/B/C, St. 163, Sangkat Toul Tum Poung II, Khan Chamkarmorn Phnom Penh 12311, Cambodia
News and Education / ព័ត៌មានលម្អិត << Back

ព្រូនសំប៉ែត តេនញ៉ាសាច់ជ្រូក រឺ តេនញ៉ាជ្រូក (Taenia Solium)


date : 2018-04-06 00:40:25

១. ឆ្លងតាមរយៈបរិភោគអាហារដែលមានពងតេញ៉ាជ្រូក (អាហារដែលមានប៉ះពាល់ នឹងលាមក មនុស្សដែលមានពងតេញ៉ា)(គឺអាហារកខ្វក់ដោយពងតេញ៉ាជ្រូក)។

២. ឆ្លងតាមរយៈបរិភោគសាច់គោឆៅ រឺ ចំអិនមិនបានល្អ ដែលមានពងគីសតេញ៉ាជ្រូក (សាច់ជ្រូក ចុងអង្ករ) ការឆ្លងបែបនេះ ធ្វើឲ្យមានកើតតេញ៉ាក្នុងពោះវៀនតូច។ មេតេញ៉ាជ្រូកខាំថ្ពក់ជាប់នឹងពោះវៀន តូច។ វាមានមាត់៤សំរាប់បឺតស្រូបយកអាហារ និងមានទំពក់២ជួរ សំរាប់ថ្ពក់យ៉ាងមាំ។ មេតេញ៉ាជ្រូកអាច មាន ១០០០ កង់ និងអាចមានប្រវែង ៧m និងអាចផ្តាច់ខ្លួនបាន ៦កង់ក្នុង១ថ្ងៃ និងអាចផលិតពងបានដល់ទៅ ៥០,០០០ពង។

ការឆ្លងបែបនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានតេញ៉ាក្នុងខួរក្បាល, ភ្នែក, សាច់ដុំ រឺ សរីរាង្គផ្សេងទៀត។ ពេល មនុស្សខ្វះអនាម័យ អាចញុំា ដោយពងតេញ៉ាផ្ទាល់ជាមួយអាហារ(មិនបែកសាច់ជ្រូកចុងអង្ករ)។ ពេលនោះកូន តេញ៉ាជ្រូកតូចៗអាចញាស់ហើយរុកចូលក្នុង ឈាមទៅសាច់ដុំ, ខួរក្បាល, ភ្នែក រឺសរីរាង្គផ្សេងទៀត។ ៦០% នៃអ្នកជំងឺដែលឆ្លងពងតេញ៉ាមានពងគីសក្នុងខួរក្បាល ដែលអាចរស់នៅទីនោះ ដោយមិនបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញា។ ពេលពងគីសចាស់អាចធ្វើឲ្យមានការរលាកបណ្តាលឲ្យមានការកន្ត្រាក់ រឺឯសាច់ដុំរោយ វិលមុខ ឈឺក្បាល រឺ ប្រកាច់ រឺ អាចស្លាប់ភ្លាមៗ។ ភាគច្រើនពងគីសអាចងាប់ហើយបន្ទប់ពីមានរោគសញ្ញា ទាំងនោះមក ក៏បាត់ទៅវិញហើយអ្នកជំងឺ ជាសះស្បើយ ដោយបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាម រឺ មានការប៉ះពាល់មុខងារខ្លះនៃសរីរាង្គ។ បើកូនតេញ៉ាទៅដល់គ្រាប់ភ្នែក វាក៏បង្កើតឲ្យមានពងគីសក្នុងនោះដែរ។ ពងគីសអាចហែលក្នុងគ្រាប់ភ្នែក អាចបាំង រឺ រំខានការ មើលឃើញ។ ពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យរលាកបាតភ្នែក រឺ ខូចរហើបបាតភ្នែក មើលលែងឃើញ។ យើងអាចរកឃើញតាមរយៈ MRI រឺ XRay ដែលលេចចេញឲ្យឃើញជាដុំ១ ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ជាដុំអី ១០០% ទេ។ អាចត្រូវយកចេញតាមវិធីវះកាត់។ បើច្បាស់ថា ជាពងគីសតេញ៉ា គេព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ albendazol លាយជាមួយថ្នាំបាត់រលាក។ ត្រូវពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវជាមុន។

Parasites In Humans
Find The Nastiest Parasites In Humans

Parasites In Humans

Welcome to parasitesinhumans.org. This website is all about parasitic infections caused by worms, microscopic protozoa and skin parasites. The worms category is divided into roundworms, flukes and tapeworms. You can find the parasites on the right navigational menu.

Each parasite species has two pages. The first of the two contains basic information such as: life cycle, symptoms, diagnosis and treatment. The second page has pictures and videos. If you do not have any specific parasite in mind, then start by reading below some basic information about parasitic diseases.

Internal parasites and their waste products can reduce food absorbtion by causing inflammation of the intestinal wall. Food might also get stuck resulting in excessive toxins, smelly farts, bad breath and bloating. If organs such as liver and kidneys cannot get rid of the toxins, then poisons might get out through skin causing skin problems and hair loss. Damaged nervous system and stress hormones give origin to insomnia. Some bloodsucking worms leave open wounds resulting in darker feces. The loss of blood can cause iron deficiency, anemia and dizziness. Other symptoms caused by parasitic infections include (but are not limited to):

 • anorexia (loss of appetite)
 • chills
 • cough
 • diarrhea
 • dysuria (urinating problems or pain)
 • fatigue
 • fever
 • headache
 • hematochezia (bloody feces)
 • hemoptysis (coughing up blood)
 • immunodeficiency
 • itching
 • jaundice (yellowish eye whites and skin)
 • joint pain
 • memory loss
 • muscle pain and spasms
 • nausea or vomiting
 • rash
 • rectal hemorrhage (bleeding rectum)
 • rectal prolapse (rectum coming out, when pushing hard)
 • shortness of breath
 • stomach pain
 • swelling
 • sweating and grinding teeth while sleeping.

Natural water (when camping) should always be purified with water purifiers and filtering systems before drinking. Always wash and peel fruits carefully. If there are any splits or flaws, get rid of the bad parts. Extreme temperatures kill parasites and their eggs. Sushi and other raw foods should be put in the freezer for a few days before eating. Salting might also help because it dries the parasite's body. Educate yourself about common parasites in your area. Avoid known parasite carriers such as mosquitoes. If you visit tropical countries, prepare antiparasitic medication beforehand.

Diagnosis depends on the symptoms. Intestinal worms can be searched from a stool sample. If the feces only contain microscopic parasite eggs, confirmation can be difficult. Many parasites also have very similar eggs making it hard for your doctor to distinguish. Worms in other parts of the body can be examined with Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans and X-rays. Protozoan parasites are usually identified either from a blood or a stool sample.

Infected body is filled with poisons and harmful stress hormones. Exercising is a good way to keep blood and lymphatic fluids flowing. White blood cells also travel to infection areas quicker. Faster metabolism helps to get rid of toxins. Sweating and urinating are quick ways to excrete poisons. Diarrhea can be compensated by drinking enough. Vegetables and other healthy foods contain vitamins and fiber. Vitamins protect cells and fiber sweeps the gastrointestinal tract clean. Garlic, black walnut hull, cloves and wormwood are natural herbs damaging parasites and their eggs. Treatment is usually accomplished with drugs such as Metronidazole (Flagyl), nitazoxanide (Alinia), Mebendazole (Vermox) and thiabendazole (Mintezol).

 


អត្ថបទ ៖ admin