(+855) 12 990 988, 99 990 988 PP (Cellcard)
(+855) 11 990 988 SR (Cellcard)
(+855) 88 666 1878, 88 999 6018 PP (Metfone)
(+855) 90 990 218 SR (Metfone)
(+855) 70 990 988 PP (Smart)
(+855) 93 990 988 SR (Smart)
#339A/B/C, St. 163, Sangkat Toul Tum Poung II, Khan Chamkarmorn Phnom Penh 12311, Cambodia
News and Education / ព័ត៌មានលម្អិត << Back

ព្រូនសរសៃ - អៀន Enterobius Vermicularis -Pinworm


date : 2018-04-06 00:42:24

អៀនមិនត្រូវការសត្វដទៃដើម្បីរស់នៅមុននឹងឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សទេ។ មនុស្សឆ្លងអៀនដោយចៃដន្យក្នុងការលេបដោយ ពងព្រូនចូលក្នុងពោះ រឺ ដកដង្ហើមដោយពងដែលហើរតាមខ្យល់ ចូលដល់ពោះវៀនតូច ពងអៀនញាស់ភ្លាម ហើយវាធំលឿន ណាស់។ ព្រូនញីពេញវ័យអាចបញ្ចេញពងបានក្នុងអំឡុង៤អាទិត្យ។ព្រូនញីវារុកចុះពីពោះវៀនតូចទៅដល់ពោះវៀនធំ ហើយ វាស៊ីអាហារគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានជួប។ ភាគច្រើនពេលយប់ ព្រូនញីចេញទៅក្រៅរន្ធគូថដើម្បីពង។ ជួនកាលត្រូវមនុស្សអេះ បែកពោះជ្រាប់ពងនឹងក្រចកដៃ រឺ វត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្បែរ។

 

- ពេលខ្លះមេអៀនអាចបញ្ចេញពងក្នុងពោះវៀនធំ រឺ ប្លោកលាមក ពងអាចញាស់ក្នុងពោះវៀនធំ ហើយរុកត្រលប់មកលើវិញ ដើម្បី    ក្លាយជាព្រូនអៀនពេញវ័យ។

  • វិធីរុករកអៀនៈ

- ល្អបំផុតពេលព្រឹកពេលភ្ញាក់ពីគេងយកស្កុតថ្លាបិទរន្ធគូថរួច បន្ទាប់មកយកទៅ បិទលើ កញ្ចក់        រួចរុករកពងរបស់អៀនក្នុងមីក្រូទស្សន៍ (កែវពង្រីក)

- អាចរុករក ២-៣ដង បើចាំបាច់ រឺ បើសង្ស័យ

  • វិធីព្យាបាលអៀនៈ

- Albendazole រឺ Mebendazole ថ្នាំនេះសំលាប់តែអៀនពេញវ័យទេ មិនសំលាប់ ពងទេ ដូច្នេះត្រូវតែតាមសំលាប់ម្តងទៀត ១-២អាទិត្យក្រោយ ដើម្បីឲ្យអស់ដាច់ពូជ មុនពេលពងអៀនក្លាយជាមេអៀនម្តងទៀតក្នុងរយៈពេល៤អាទិត្យ។

- សមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែព្យាបាលដំណាលគ្នា

- យកល្អបើក្មេងមានអៀន កេ្មងទាំងអស់(គ្រួសារ)ដែលរៀនលេងជាមួយគ្នា ត្រូវព្យាបាលដែរ ពុំនោះទេ អាចឆ្លងទៅឆ្លងមក រហូត ។

  • វិធីការពារៈ

- កុំបៀមដៃ កុំខាំក្រចក លាងដៃរាល់ព្រឹកពេលភ្ញាក់ពីគេង មុននឹងចាប់កាន់អ្វីៗជាពិសេសដុះធ្មេញ រឺ ញុំាអាហារ

- លាងដៃនឹងសាប៊ូក្រោយបន្ទោរបង់ មុនញុំាអាហារ រឺ មុនរៀបចំអាហារ មុនចំអិន អាហារ

- ប្តូរកំរាលពូក ស្រោមខ្នើយ កន្សែងក្រមា ហើយបោកឲ្យស្អាតជានិច្ច ពិសេសពេល កំពុងព្យាបាលអៀនព្រោះខ្លាចឆ្លងវិញ ទៀត។

- បើមានសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះត្រូវមុជទឹកឲ្យស្អាត ព្រោះអាចជាប់ពងព្រូនលើរោមវា

 

Enterobius Vermicularis - Pinworm

Human pinworm, Enterobius vermicularis, is the most common parasitic worm infection in the United States and Western Europe. Pinworms are easily transmitted from human to human and are particularly common in children. Luckily the disease, enterobiasis, causes only anal itching.

Enterobius vermicularis does not need an intermediate host to complete its life cycle. Humans get infected by accidentally swallowing or inhaling microscopic pinworm eggs. Once inside the first part of the small intestine, duodenum, pinworm larvae hatch from the eggs. The larvae are only about 0.15 mm long but grow very fast. They migrate towards the ending of the small intestine as they mature into adults. Adults are white, thin worms. Males are 0.2 mm thick and 2–5 mm long whereas females are 0.5 mm thick and 8–13 mm long. Life expectancy for males is seven weeks whereas females live 5–13 weeks. The males usually die after the pinworms have mated in the last part of the small intestine, ileum. The gravid (pregnant) female resides at the beginning of the large intestine, colon, eating what ever food passes through the intestinal tract. Female pinworm reaches fertility within four weeks. She swims at the rate of 12 cm per hour towards the rectum. During sleep when body temperature is low and there is less movement the female pushes out from the anus and lays eggs on the outside skin. The eggs get stuck on skin, underwear or bedding and become infective within a few hours. Eggs survive up to three weeks on clothing, sheets or other objects. After the female has laid 11000–16000 eggs it dies.

Enterobius vermicularis life cycle

Sometimes pinworms lay eggs inside the colon. If the eggs are not taken out in the feces the larvae might have enough time to hatch. This can only happen in the large intestine or rectum and only if enough oxygen is present. The larvae migrate back up the intestinal tract and develop into adults. This is very rare but happens every now and then.

Diagnosis is made by identifying pinworms or their eggs. Worms can sometimes be seen on the skin around the anus 2–3 hours after falling asleep. Eggs can be collected using a transparent cellophane tape by pressing the sticky side of the tape to the anal skin. The eggs stick to the tape which can be placed on a slide and examined under a microscope by a doctor. Bathing or having a bowel movement can remove eggs from the skin. So this test should be done immediately after waking up. It needs to be repeated on the following two mornings to increase the chance of finding pinworm eggs.

Enterobiasis can be treated with either prescription or over-the-counter medications. A health care provider should be consulted before treating a suspected infection. Some common drugs against pinworms are albendazole and mebendazole. The drugs kill larvae and adults but not the eggs. To get rid of all pinworms another dose needs to be taken after two weeks to kill the newly hatched larvae. All family members should be treated at the same time. If children are in close contact with other children, like in kindergarten, then there is a possibility that other families are infected, too. The least embarrassing way to handle the situation is to only tell the kindergarten teacher. She will inform the other parents that their children might have pinworms and should be treated with the drug.

To prevent new infections always keep fingers out of your mouth and nose. Keep fingernails short and do not bite your nails. Wash your hands after using the toilet and before eating or preparing food. Change clothing, towels, and sheets frequently and wash them in hot water, especially during and after pinworm treatment. If you have pets, keep them clean. The human pinworm, Enterobius vermicularis, does not infect other animals but pets can carry eggs in their fur.

pinworms

Pinworm Quiz

To reveal the answer you need to click the correct option.

How big do pinworms grow?

+ A) 1 mm long

+ B) 1 cm long

+ C) 10 cm long

+ D) 1 m long

Is enterobiasis easily transmitted from person to person?

+ A) Yes

+ B) No

How is it diagnosed?

+ A) If you have anal itching, then you know you have it

+ B) By pressing sticky tape in your anus when you wake up and then delivering the sample to your health care provider for microscopic examination

+ C) By seeing pinworms in your anus


អត្ថបទ ៖ admin